Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
28-05-2020
Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair
Lees verder...

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
28-05-2020
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de
Lees verder...

Derde wijziging eerste tranche NOW
28-05-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling
Lees verder...

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
28-05-2020
Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen
Lees verder...

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
28-05-2020
In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum
Lees verder...

Kabinet introduceert noodpakket 2.0
25-05-2020
Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit
Lees verder...

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend
20-05-2020
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor
Lees verder...

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel
20-05-2020
De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en
Lees verder...

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
14-05-2020
Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft
Lees verder...

Garantieregeling kleine ondernemers
14-05-2020
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe
Lees verder...

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld
14-05-2020
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten
Lees verder...

Overeenkomst met Belgiƫ over thuiswerken tijdens coronacrisis
14-05-2020
In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de
Lees verder...

Nultarief btw op mondkapjes
14-05-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van
Lees verder...

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.
07-05-2020
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Lees verder...

Minimumlonen per 1 juli 2020
07-05-2020
Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast
Lees verder...

Aanpassingen in regeling NOW
07-05-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van
Lees verder...

Steunmaatregelen sportverenigingen
07-05-2020
Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende
Lees verder...

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar
07-05-2020
De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over
Lees verder...

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
30-04-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij
Lees verder...

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer
30-04-2020
Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3
Lees verder...

Ouderschapsverlof straks deels betaald
30-04-2020
Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het
Lees verder...

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april
28-04-2020
Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de
Lees verder...

Uitbreiding doelgroep Tozo
25-04-2020
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer
Lees verder...

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
25-04-2020
De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding
Lees verder...