Rendabel maken van vermogen
23-05-2019
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel
Lees verder...

Kamervragen belastingheffing van dga
23-05-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch
Lees verder...

Heretikettering auto van de zaak
23-05-2019
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden
Lees verder...

Aftrek dieetkosten
16-05-2019
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan
Lees verder...

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract
16-05-2019
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen
Lees verder...

Afzien van vergoeding door vrijwilliger
09-05-2019
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet
Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving
09-05-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese
Lees verder...

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis
09-05-2019
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens
Lees verder...

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel
02-05-2019
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de
Lees verder...

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst
02-05-2019
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn
Lees verder...

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht
02-05-2019
Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde
Lees verder...

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband
02-05-2019
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig
Lees verder...

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften
25-04-2019
Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften
Lees verder...

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018
25-04-2019
De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in
Lees verder...

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen
25-04-2019
De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het
Lees verder...

Aftrek hypotheekrente na scheiding
25-04-2019
De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer
Lees verder...

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen
25-04-2019
Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De
Lees verder...

Zonder nieuw feit geen navordering
18-04-2019
Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit
Lees verder...

Beëindiging slapende dienstverbanden
18-04-2019
De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de
Lees verder...

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang
18-04-2019
De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie
Lees verder...

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken
11-04-2019
De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat
Lees verder...

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers
11-04-2019
In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de
Lees verder...

Ritten naar golfclub deels privé
04-04-2019
De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring
Lees verder...

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning
04-04-2019
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die
Lees verder...