Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
22-10-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en
Lees verder...

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016
22-10-2020
In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3
Lees verder...

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring
22-10-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging
Lees verder...

Nota naar aanleiding van het verslag BIK
22-10-2020
Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021
Lees verder...

Bedragen NHG 2021 bekend
15-10-2020
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale
Lees verder...

Aanpassingen in vennootschapsbelasting
15-10-2020
Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar
Lees verder...

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting
15-10-2020
Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing
Lees verder...

Uitwerking NOW-3
08-10-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere
Lees verder...

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting
08-10-2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan
Lees verder...

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
08-10-2020
Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Lees verder...

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente
08-10-2020
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde
Lees verder...

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets
08-10-2020
Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Lees verder...

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden
08-10-2020
Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder
Lees verder...

WBSO in 2021
01-10-2020
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend
Lees verder...

Tijdelijke verhuur tuinhuis
01-10-2020
De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere
Lees verder...

Baangerelateerde investeringskorting
01-10-2020
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn de contouren van de
Lees verder...

Derde steunpakket coronacrisis
01-10-2020
Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket ter bestrijding
Lees verder...

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo
01-10-2020
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die
Lees verder...

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW
01-10-2020
In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de NOW-regeling
Lees verder...

Aanpassing NOW-1 en NOW-2
01-10-2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel
Lees verder...

Uitzondering op eis vlakke laadvloer
24-09-2020
Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig
Lees verder...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
24-09-2020
In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister
Lees verder...

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
24-09-2020
Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De
Lees verder...

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
24-09-2020
Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste
Lees verder...