Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting
11-07-2019
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,
Lees verder...

Forfaits in het belastingstelsel
11-07-2019
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het
Lees verder...

Commissaris geen btw-ondernemer
11-07-2019
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet
Lees verder...

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans
11-07-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.
Lees verder...

NHG en flexibel inkomen
04-07-2019
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet
Lees verder...

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen
04-07-2019
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt
Lees verder...

Werken als zelfstandige
04-07-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd
Lees verder...

Liquidatieverliesverrekening
27-06-2019
Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een
Lees verder...

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting
27-06-2019
De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te
Lees verder...

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk
27-06-2019
Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had
Lees verder...

Herstel arbeidsovereenkomst
27-06-2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst
Lees verder...

Herziening omzetbelasting opfokkosten
27-06-2019
Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht
Lees verder...

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan
21-06-2019
De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de
Lees verder...

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom
20-06-2019
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd
Lees verder...

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd
20-06-2019
In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van
Lees verder...

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals
20-06-2019
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te
Lees verder...

Wet arbeidsmarkt in balans
13-06-2019
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen
Lees verder...

Datum einde arbeidscontract
13-06-2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de
Lees verder...

Belastingdienst en AVG
13-06-2019
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd
Lees verder...

Scholingsaftrek wordt subsidie
13-06-2019
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans
Lees verder...

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
13-06-2019
Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat
Lees verder...

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
06-06-2019
In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari
Lees verder...

Aanpassing bijstand voor ondernemers
06-06-2019
Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt
Lees verder...

Lage arbeidsvergoeding echtgenote
06-06-2019
De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste
Lees verder...