Afwaardering vordering buitenlandse dga
21-03-2019
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag
Lees verder...

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde
21-03-2019
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende
Lees verder...

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever
21-03-2019
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit
Lees verder...

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst
14-03-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het
Lees verder...

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling
14-03-2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot
Lees verder...

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting
14-03-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de
Lees verder...

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast
07-03-2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter
Lees verder...

Wetsvoorstel bovenmatig lenen
07-03-2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat
Lees verder...

Tot 1.000 km is een auto nieuw
07-03-2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer
Lees verder...

Transitievergoeding bij einde dienstverband
28-02-2019
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de
Lees verder...

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit
28-02-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een
Lees verder...

Probleem uitvoering kindgebonden budget
28-02-2019
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al
Lees verder...

Forensenbelasting
20-02-2019
Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun
Lees verder...

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers
20-02-2019
Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door
Lees verder...

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek
20-02-2019
Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de
Lees verder...

Verdeling koopsom onderneming
20-02-2019
Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de
Lees verder...

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
20-02-2019
In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever
Lees verder...

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde
20-02-2019
De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg
Lees verder...

Oplopende schuld dga
13-02-2019
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal
Lees verder...

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap
13-02-2019
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder
Lees verder...

Discriminatie sollicitante
13-02-2019
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en
Lees verder...

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg
13-02-2019
Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in
Lees verder...

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd
07-02-2019
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende
Lees verder...

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020
07-02-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en
Lees verder...