Transitievergoeding
14-11-2019
Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een
Lees verder...

Gebruik eHerkenning
14-11-2019
Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte
Lees verder...

Verbreking fiscale eenheid op verzoek
14-11-2019
Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er
Lees verder...

Voorkom verliesverdamping
14-11-2019
Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren,
Lees verder...

Investeringsaftrek
14-11-2019
Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De
Lees verder...

Bijtelling auto van de zaak
14-11-2019
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer
Lees verder...

Bijtelling privégebruik fiets
14-11-2019
Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het
Lees verder...

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
14-11-2019
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon
Lees verder...

Doe tijdig suppletieaangifte
14-11-2019
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,
Lees verder...

Afdracht privégebruik
14-11-2019
Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken
Lees verder...

Herziening aftrek voorbelasting
14-11-2019
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor
Lees verder...

Dividend
14-11-2019
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in 2019 25%. In 2020 gaat dit tarief omhoog
Lees verder...

Afkoop pensioen in eigen beheer?
14-11-2019
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal
Lees verder...

Beperk de belastingheffing in box 3
14-11-2019
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden.
Lees verder...

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
14-11-2019
Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de
Lees verder...

Heeft u een pensioentekort?
14-11-2019
Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of
Lees verder...

Controleer uw hypotheek(rente)
14-11-2019
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op
Lees verder...

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve
14-11-2019
Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat, dan
Lees verder...

Btw dubieuze debiteuren
14-11-2019
Teruggaaf van btw die u aan dubieuze debiteuren heeft berekend gaat via de reguliere periodieke aangifte.
Lees verder...

Vraag middeling aan
14-11-2019
De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1
Lees verder...

Betaal hypotheekrente vooruit
14-11-2019
Vooruitbetaalde hypotheekrente is aftrekbaar als deze betrekking heeft op de eerste zes maanden van het
Lees verder...

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden
14-11-2019
Huwelijkse voorwaarden is de manier waarop echtgenoten afwijkingen van het wettelijke regime van de
Lees verder...

Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen
14-11-2019
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig
Lees verder...

Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant
14-11-2019
Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt
Lees verder...